>>Nog een donatie!

Nog een donatie!

22-01-2018

Platform Zon heeft opnieuw een donatie ontvangen. Ditmaal gaat het om een bedrag van €1300. Wij willen Brigitte Kater en Jeroen Bierbooms heel hartelijk danken voor hun steun!