>>Diagnostische centra

Poliklinieken

Er zijn in Nederland een aantal poliklinieken waar men gespecialiseerd is in het zoeken naar een diagnose (zie hieronder). Weet dat u altijd recht heeft op een second opinion en ook dat dit niet vreemd is om te vragen aan uw arts. U kunt uw eigen (kinder)arts ook vragen om mee te denken welk diagnostisch centrum voor jullie situatie het beste is. 
Daarnaast zijn er in Nederland acht klinisch genetische centra waar u terecht kunt met vragen of de aandoening van uw kind erfelijk is en over eventuele overerfbaarheid. 

Diagnostische centra

Er zijn in Nederland een aantal poliklinieken waar men gespecialiseerd is in het zoeken naar een diagnose. Klik op de links om te kijken welk centrum voor u van toepassing zou kunnen zijn. Voor een aantal centra is een verwijzing door een medisch specialist nodig, voor andere centra mag ook de huisarts u verwijzen.

  • In het Radboudumc te Nijmegen is er een expertisecentrum voor zeldzame een aangeboren ontwikkelingsstoornissen. Onderdeel hiervan is de poli Zeldzaam voor zeldzame vormen van verstandelijke beperking. Voor dit centrum is een verwijzing nodig van huisarts of specialist.
  • In het Erasmus MC te Rotterdam zijn er multidisciplinaire poliklinieken voor verschillende erfelijke syndromen met ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast zijn er multidisciplinaire poliklinieken gericht op het vinden van een diagnose bij zeldzame aandoeningen: polikliek Neurogenetica en polikliniek Bijzonder. Zie voor meer (verwijs-)informatie de website van ENCORE (het expertisecentrum voor Erfelijke Neuro-Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen, Rotterdam, Erasmus MC) of mail encore@erasmusmc.nl.
  • Het Sylvia Tóth centrum in het UMC Utrecht (na verwijzing door medisch specialist (zoals kinderarts)).
  • GEO; Groningen Expertcentrum Ontwikkelingsachterstand in het UMCG.  Meer informatie, ook voor verwijzers
  • Diagnostisch centrum Voedingsproblemen (DCV) in het AMC met Youtube film (met verwijzing huisarts of specialist).
  • Behandelcentrum SeysCentra is gespecialiseerd in de behandeling van voedselweigering en onzindelijkheid (bij kinderen met of zonder verstandelijke beperking). 

Klinisch genetische centra

Om erachter te komen of uw kind een genetische ziekte heeft en/of dit gevolgen heeft voor eventuele volgende kinderen kunt u terecht in één van de acht klinisch genetische centra. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) staan deze opgesomd. Voor bezoek aan een klinisch geneticus heeft u een verwijsbrief van uw kinderarts of huisarts nodig.

Nu op Twitter

RT @SWAN_UK: We have over 20,000 #genes in our bodies and there are currently more than 1,000 #genetic tests that exist. https://t.co/VykIm…

RT @@erfocentrum: Kinderen en ouders delen hun ervaring met hun zeldzame ziekte in onze films goo.gl/M64rFN. Ze vielen in de smaak…