>>'Juiste Loket' ook voor zorgverleners

'Juiste Loket' ook voor zorgverleners

04-04-2017

Het meld- en informatiepunt ‘Juiste Loket’ is er voor mensen met zorg en/of ondersteuning die vallen onder de Jeugdwet/Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook stelt het ‘Juiste loket’ haar diensten beschikbaar aan mensen die nog geen zorg/ondersteuning hebben, maar deze willen aanvragen. Vanaf 1 april 2017 wordt het ‘Juiste Loket’ uitgebreid.

De Helpdesk Zorgaanbieders is overgegaan naar het Juiste Loket. Zorgverleners en zorgaanbieders die na de veranderingen in de zorg vragen hebben over de Jeugdwet, Wmo, Zvw of Wlz kunnen zich vanaf 1 april 2017 ook wenden tot het ‘Juiste Loket’.

Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS. 

Bron: Per Saldo