>>Donatie

Donatie

30-11-2017

Platform Zon heeft zojuist een donatie van €150 ontvangen van Kees Bierbooms. Hij een feestje gegeven en de opbrengst hiervan aan ons geschonken. Wat een mooi initiatief. Wij willen hem hiervoor heel hartelijk danken!!!